Coaching

I vores Sotho-program er coaching en integreret del af det udviklingsforløb, som teamet og den enkelte indgår i.

I Sotho arbejder vi med at balancere og forøge lederens præstation – både professionelt og personligt. Det betyder, at vores fokus er på ledelse, forretning og på lederen selv.

Der findes utallige tilgange til og formål med coaching. Vores styrke er dels mange års erfaring på området, dels vores stærke fundament i erhvervslivet og forståelse for den enkelte leders professionelle udfordringer. Derfor er vores holdninger til og mål med coaching:

 • At skabe et frirum for personlig lederudvikling set i den pågældende virksomheds kontekst og i respekt for den konkrete virksomheds marked, produkter og kultur.
 • At gennemføre en fleksibel og tilpasset samtaleform, der matcher det komplekse liv, som lederen lever og agerer i.
 • At alle har iboende, ikke udfoldede potentialer, som vi kan være med til at udfolde.
 • At det er lederen selv, der har svarene i sidste ende.
 • At lederen i arbejdet med at balancere mellem privatlivet og lederlivet vil opnå et bedre fokus, kunne foretage bedre prioriteringer og træffe bedre beslutninger.
 • At virksomheden vil profitere af coachingforløbet, fordi lederen bliver mere integreret som person og dermed mere effektiv.


Vækst og udvikling

Vores tilgang er ikke alene at fokusere på lederens udfordringer men også på de ting, der allerede fungerer godt og skaber succes. På den måde kan vi være med til at forbedre livskvalitet, arbejdsperformance og velbefindende for både individer og team.

Som erhvervspsykologiske coaches er vores hensigt at skabe vækst og udvikling for dem, vi coacher. Vi har lang erfaring med at coache, og vi anvender effektive og teoretisk og empirisk velfunderede metoder til at facilitere vækst og udvikling i vores kunders liv.

Sothos fem principper

Vores erfaring viser, at gode coachingforløb skaber både læring og succes ud fra disse fem grundprincipper:

 • Øget selvbevidsthed hos den enkelte person
 • Mere tillid til egne evner som leder
 • Følelse af ejerskab og ansvar i lederjobbet
 • Bedre balance mellem arbejde og fritid og dermed reduceret risiko for stress
 • Mennesker rummer generelt større potentialer, end de er opmærksomme på, og vi er oftest vores egne største fjender.