Topleder teamet

At danne, drive og udvikle velfungerende ledelsesteam involverer alle medlemmer af teamet. Alle teams kan optimeres og finetunes til skarpere performance. Det behøver ikke at være en uoverkommelig opgave, at gøre et team endnu bedre. En vigtig pointe er, at alle medlemmer har et medansvar for kulturen og samarbejdet i teamet - ikke kun teamets leder.

Det kræver mod at sætte fokus på områder, der ikke fungerer optimalt. Og det kræver tid og ressourcer at arbejde målrettet med teamledelse. Til gengæld er der ofte hurtig og kontant gevinst i form af en ny og stærk teamkultur, hvis opgaven prioriteres.

Sotho Topleder Program kan skræddersyes til etablerede teams som direktioner, bestyrelser eller topleder team, hvor den sydafrikanske lokalitet inddrages aktivt i gennemførelsen af team coachingen.


Super Teams

Sotho Teamforløb bygger på veldokumenterede undersøgelser af såkaldt ”ekstraordinært velfungerende lederteams”. Disse ”Super Teams” kendetegnes af en række grundlæggende fællestræk:

  • Ubetinget tillid - teammedlemmerne stoler ubetinget på hinanden
  • Produktiv forskellighed - teamet udnytter indbyrdes forskelle konstruktivt
  • Et opløftende samspil - teamet gør hinanden bedre gennem et generøst engagement
  • Udvikling af markant lederskab - chefen engagerer sig tydeligt i teamets fremdrift
  • Én styrende ambition - teamet bæres af en stærk vilje til at udrette noget særligt sammen

Teamforløb i dybden

  • Refleksioner over egen rolle i lederteamet og det personlige bidrag til et konstruktivt og velfungerende samarbejde
  • Indsigt og aktiv træning i at udnytte de øvrige teammedlemmers kompetencer og tydeliggøre egne styrker
  • Videreudvikling og vedligeholdelse af det aktive team gennem aktiviteter, som fremadrettet vil styrke teamets arbejde

Disse elementer er grundpiller i Sotho Teamforløb.